Om museet

Det började med ett lock till en ångmaskin som Kåre Andersson hittade på en marknad i början av 1980-talet och sen har det bara fortsatt. Under åren har Kåre letat saker med Bolinderanknytning både i sverige och utomlands.

Museet drivs i föreningsform och ordförande för styrelsen är Per Zetterman.


Museet är sedan 2017 beläget i nya lokaler på Gjutarplan i Kallhälls centrum.