Kontakt

Museets styrelse 2022 består av


Per Zetterman, ordförande

Anders Karpesjö, sekreterare

Mary Maleus, kassör

Kåre Andersson, ledamot

Åke Sundberg, ledamot

Johan Sjöborg, ersättare

Föreningen Bolindermuseet

c/o Per Zetterman, Trimvägen 17

176 74 Järfälla

info@bolindermuseet.se