Bli medlem

Stöd Bolindermuseets verksamhet!


bli medlem!


Privatpersoner 125:-

Företag, föreningar 300:-


Postgironummer 12 37 25-4

Swishnummer 123 078 81 90