Historien TRIM del 2

Historien om TRIM 

"Den Utomordentliga Utombordsmotorn"

                    av Anders Karpesjö

                               Del 2

Varumärket Bolinders ägs av Bolinder-Munktell i Eskilstuna, så man måste komma på någon annan benämning på Skärlunds nya utombordare. En mytisk historia påstår hur det går till. Ledningen har fastnat för två alternativ, ”Trim” och ”Delfin”, men kan inte komma till beslut. Direktören Sven Wahlberg går nu runt bland personalen i Kallhäll och testar alternativen. Han börjar med en kontorsfröken:


Delfin

Motorjäkel i

  kalasform

- Vad är en delfin för någonting?

- ????

- Vad menas med Trim?

- En motor som går fint.

Frågorna gick vidare till en arbetare:

- Vad är en delfin för någonting?

- En sorts sjöfågel, vettja!

- Vad menas med Trim?

- En motorjäkel i kalasform!

För en sentida läsare kan denna anekdot te sig friserad (det lär finnas en längre version), men klass-perspektivet verkar tidstroget. Lite som gamla goda pilsnerfilmer. Hade direktören träffat en arbetare med erfarenhet från de sju haven så kunde han säkert ha fått en ingående beskrivning av vad en delfin är för något. Utombordare generellt omgavs vid den här tiden med humoristiska epitet, det var ”baksmällor” som bjöd på kraftfullt ”kulsprutesmatter”.


Att den nya utombordaren fick namnet Trim behöver vi dock inte tvivla på. Herrarna torde dock ha känt till att det redan fanns en ”Trim Marinmotor”. Det var en inombordsmotor som såldes av Bröderna Larssons Varv & Mekanisk Verkstad i Kristinehamn, baserad på motorn i Fords bil A (som efterträdde T-Forden och tillverkades 1927–1932).


600 timmars tester


Bolinder Fabriks AB genomför långtidstester i totalt över 600 driftstimmar. Slitstyrkan testas även under maxbelastning, 100 timmar i sträck, med gott resultat enligt tillverkaren. Ett antal Trim-motorer körs utomhus hela vintern vid Görväln i ner till -20 C. Motorerna beskrivs som lättskötta, lättstartade och pålitliga även för ovana användare. De låga vintertemperaturerna påverkar inte negativt.


Fredagen den 13 januari klockan 13, år 1933 demonstrerar Karl-Axel Skärlund Trim vid KMK:s paviljong (Kungliga Motorbåt Klubben) vid Djurgårdsbrunnsviken. Vintern har slagit till med sin första kyla, men en körning i sjön ger gott intryck på den samlade pressen och allmänheten.


Söndagen den 5 mars 1933 annonserar Bolinders Fabriks AB att Karl-Axel Skärlund varje dag klockan 14–17 under den kommande veckan kommer att demonstrera Trim i NK-husets ljusgård på Hamngatan. Två modeller nämns:


Trim A, som är den tvåcylindriga tvåtaktare som Skärlund först konstruerat, överliggande cylindrar och växelvis tändning, effekt 6,5 hk, slagvolym 244 cc, vikt 35 kg, två- eller trebladig propeller i brons


Trim E, som är en encylindrig tvåtaktare med motorn riktad framåt, effekt 2,5 hk, slagvolym 158 cc, trebladig propeller i brons, vikt 25 kg.


Ett särskilt försäljningsföretag och generalagent, Motor AB Trim bildas 1933. Till VD utses den 21-åriga Stig Lindqvist (1911–1995), som trots sin ungdom har omfattande tävlingserfarenhet. Foto från tävling 1930 i USA.

Särskilt säljbolag

 

I samband med marknadslanseringen av Trim bildas den 1 mars 1933 försäljningsföretaget Motor AB Trim i Stockholm, som verkar som generalagent. Till VD utses den 21-åriga Stig Lindqvist (1911–1995), som trots sin ungdom har omfattande tävlingserfarenhet. I styrelsen sitter förutom Stig hans far direktör Osvald Lindqvist (1884–1938) som förutom att äga Amerikanska Gummi Aktiebolaget (AGB) även är aktiv medlem i KMK och KAK (Kungliga Automobil Klubben). Samt ingenjör Karl-Axel Skärlund och en släkting till familjen Lindqvist, byggnadsingenjör Richard Sundell 1883–1945 ?). När Skärlund 1935 lämnar styrelsen ersätts han av Stellan Mörner som är knuten till Bolinder Fabriks AB. Birger Dahlérus och Stellan Mörner på Bolinders Fabriks AB äger någon enstaka aktie i företaget

Utställningen


Motor AB Trim startar i en lokal med kontor och utställning i form av en pontonbrygga, utmed Strandvägen nära Djurgårdsbron. Den har tjänstgjort som fundament för en belyst fontän under Stockholmsutställningen 1930, inköpt 1931 av AGB för utställning och försäljning samt reparations- och serviceverkstad för Johnson Motorer under ledning av sonen Stig. Runt pontonen ligger provbåtar med olika motorer förtöjda. Annonser mm levereras huvudsakligen från Bolinder Fabriks AB:s reklamavdelning.

Stig Lindqvist är en skicklig säljare. Verksamheten växer och snart flyttar företaget till lokaler på Strandvägen 57. Lager och verkstad etableras efter en tid på Storgatan 60. Lagom till femårsjubileet flyttar Motor AB Trim till Birger Jarlsgatan 46. Här uppger sig företaget disponera landets största utställningshall för båtar och motorer. Under tiden har verksamheten i Bolinders gjuteri ökat kraftigt.

Mobila kända försäljare

 

Utställningar är än i dag medel för marknadsföring. Motor AB Trims montrar är ofta stora och påkostade. 1934 anordnar Stig Lindqvist en för företaget helt egen, omfattande utställning nedanför Nordiska museet, på kajen invid pontonbryggan och Djurgårdsbron. Ett annat medel för marknadsföring och försäljning är så kallade mobila försäljare. Anställda på Motor AB Trim, ofta kända racerbåtsförare åker runt med speciella bilar och demonstrerar motorer och båtar runt om i landet. Det förekommer även återförsäljare i fördelade distrikt.

Trimkamraten


I januari startar Motor AB Trim en kontaktorganisation, Trimklubben. Samtidigt startar utgivningen av tidningen Trimkamraten. Ansvarig utgivare är VD Stig Lindqvist, redaktör Bolinderbladets redaktör Herman Edquist (1897–1954). Edquist är utbildad konstnär och verkar som tecknare i en lång rad tidningar: Svenska Dagbladet, Stockholms Tidningen, Dagens Nyheter, Idrottsbladet och Idrottstidningen. På 1940-talet är han en av initiativtagarna till föreningen Konsten i sporten.


Det första numret av Trimkamraten dateras 31 januari 1936 och redaktionen har en tydlig programförklaring: ”Dess främsta uppgift är att vara ett organ för Trimklubben, dess medlemmar och närstående intressen. Tidningen skall utgöra en förbindelselänk mellan de enskilda medlemmarna runt Sveriges avlånga och vattenrika land.” Tidningen ska behandla ”saker och spörsmål som står friluftslivet nära, främst då motorbåtsport”, det ska bli ”tekniska artiklar i populär och lättsmält form … liksom nöjesläsning”, ”goda experter komma att lämna råd och upplysningar i motorfrågor.” Minst ett 16-sidigt nummer i kvartalet utlovas. På sidan 9 finns en talong för anmälan om medlemskap i Trimklubben, till en kostnad om två kronor för 1936; ”Trimklubbens tidning Trimkamraten erhålles gratis under hela året.”


Herman Edquist är som sagt redaktör även för Bolinders Fabriks AB:s Bolinder’s Bladet, som utkommer under åren 1934–1944. Den är organ för företagets tjänstemän, arbetare och övriga medarbetare. Under årens lopp publiceras många artiklar om Trim.


Generalagent för Triumf

 

1936 etablerar sig företaget också som generalagent för en inombordsmotor, Triumf, eftersom vissa kunder specifikt efterfrågar sådan. Triumf har utvecklats av Karl Georg Lindqvist och tillverkas hos det nystartade företaget Bröderna Lindqvists Motorfabrik i Åmål (trots efternamnet inte släkt med Osvald och Stig Lindqvist). Motor AB Trim behåller sitt namn och serviceverksamheten vid pontonbryggan fortsätter parallellt med verksamheten på Birger Jarlsgatan.


Namnet Triumf skapas av Motor AB Trim och symboliserar ”den svenska lättviktarens triumftåg på den skandinaviska marknaden”. Två slogans användes i reklamen: ”Tidens tecken – Trim och Triumf!” och ”Den, som vill ha framgång, måste trimma, trimma och åter trimma för att slutligen kunna triumfera!” Att använda slogans var typiska medel under den här tidens marknadsföring och reklam.


Triumf visar sig ha tekniska svagheter och blir dessvärre inte någon succé. Till skillnad från Bolinder Fabriks AB:s industriella och moderna produktion, tillverkas Triumf hantverksmässigt och har inte mått-toleranser och precision för en rationell service och reservdelssystem. Reparationer kräver individuell anpassning. Det slutar med att Motor AB Trim säger upp generalagenturen och plockar bort Triumf ur sortimentet.

Kompletta båtar

 

Motor AB Trim säljer även kompletta båtar, med och utan Trim eller Triumf-motorer. Man samarbetar med Västerbrovarvet vid Smedsudden i Stockholm. Färdiga båtar med Trim-motor säljs av både varvet och företaget under namnet Atos, ibland Atos-Trim. Efterfrågan växer och fler varv anlitas (1938 enligt Stig Lindqvist fem olika varv), både båtar och motorer går på export. Företaget säljer även ritningar med fullständiga arbetsbeskrivningar till olika båtar, anpassade för såväl varvs- som hemmabygge.

Den minsta och billigaste båten är Semesterekipage No 1: 4 meter lång, kombinerad ”rodd och snurrebåt”, lämplig för Trim E och J (senare motormodeller). Pris 1939: 240 kronor. Den största båten är Trims Campingbåt, 5,75 meter lång och ruffad, avsedd för Trim CP. Pris 1939: 975 kronor. 1938 vid femårsjubileet och inflyttningen i lokalerna vid Birger Jarlsgatan lanseras tre populära ”jubileumsekipage” med valfri Trim-motor.

Pontonbryggan får allt svårare att räcka till som leveransplats för kundernas båtar och motorer. 1938 köper Motor AB Trim ett mindre varv vid flyghamnen i Lindarängen, med plats för 30–40 båtar.

Båtsport ligger Motor AB Trim varmt om hjärtat. Man sponsrar, och flera av de anställda är fabriksförare med Trim och även andra märken. Kända namn är företagets verkmästare Thure Johnson; avdelningschefen för inombordsmotorer Nils ”Dubbel-Nisse” Nilsson, samt VD:n själv Stig Lindqvist. Stig hinner dock inte längre med att tävla lika mycket som förr, ledandet av företaget tar mycket tid. Även Stigs bröder Harry och Gunnar tävlar, med Trim- och Johnson-motorer.

Prins Carl Bernadotte

 

Karl-Axel Skärlund tävlar också. Trim A får dock ingen större framgång. Den större modellen Trim CR (ibland kallad C-Racer) är med tiden mer framgångsrik i 500-kubiksklassen. En av de tävlande med Trim CR är prins Carl Bernadotte (1911–2003), debutant 1935. Bolinders Fabriks AB sponsrar troligen sin nya verkmästare John ”Job” Söderström som också tävlar med Trim CR.

Under 1930-talet tar båtsport och racerbåtsförare plats på filmduken. I filmen Smålänningar studerar Gustav Söderlund (spelad av Sture Lagerwall) till ingenjör och konstruerar en ny båtmotor. Han ställer upp i en tävling i Stockholm och vinner naturligtvis. På köpet blir han äntligen gift med sin flickvän Inga Blomgren (Sickan Carlsson). I en filmsekvens står Gustav och skruvar på en förgasare till sin motor (spelad av Trim CR).

Sommaren 1938 avlider hastigt Stig Lindqvists far Osvald. Vintern 1938/1939 slutar Stig på Motor AB Trim och börjar som direktör på faderns företag. AGB är generalagent för Johnson båtmotorer men Stigs arbete med båtmotorer blir mera begränsad. Ny VD för Motor AB Trim blir norrmannen Nils Undall (1913–2001). Nils köper Stigs samtliga aktier i företaget utom en, samt Karl-Axel Skärlunds hela aktiepost och en post från AGB.

Nils Undall sätter en ny strategi för företaget. Det ska satsas på små och billiga båtar och motorer för den breda allmänheten, Sveriges friluftsälskande folk. Sponsringen av tävlande minskas. Tillverkningen av tävlingsmotorn Trim CR upphör vid Undalls tillträde i början av 1939.

Mot världskrig igen

 

Under tiden har det mörknat alltmer i Europa. Söndagen den 5 mars 1933 – samma dag som annonseringen om Karl-Axel Skärlunds Trim-demonstration i NK:s ljusgård – hålls riksdagsval i Tyskland. Sex dagar innan har riksdagshuset i Berlin brunnit i en anlagd brand. I förlängningen tar nazisterna makten i landet. Den 1 september 1939 anfaller Nazi-Tyskland Polen och Andra världskriget börjar.

I början av 1940-talet slutar Trims skapare Karl-Axel Skärlund på Bolinders Fabriks AB. Företaget avslutar tillverkningen av båtmotorn Trim och anpassar sig till landets behov genom mobiliseringen inför krigshotet. Man börjar tillverka gengasaggregat för motorfordon och gengasfläktar. En stor del av produktionen inriktas på militära förnödenheter såsom ammunition och tältkaminer etc.

Motor AB Trim är nu på väg till vägs ände. Kriget och medföljande mobilisering, ransoneringar och bränslebrist dödar effektivt marknaden för båtar och utombordsmotorer. Omsättningen är under hösten 1939 och år 1940 minimal. Företagets förluster denna tid är dubbelt så stor som dess vinster under föregående år sedan starten 1933. Företagets inventarier värderas ner, liksom lager och fordringar. Reservfonder tas till för att kunna driva företaget. Nils Undall försöker förgäves hitta nya produkter att sälja i stället för båtmotorer och båtar, men det lyckas inte att lösa de akuta ekonomiska problemen.

Säljbolaget likviderar

 

I slutet av år 1940 byter Motor AB Trim namn till Delfinen Motor AB. Samtidigt beslutas att likvidera, lägga ner företaget. I början av 1941 sluter Delfinen Motor AB ett avtal med Bolinders Fabriks AB, där den senare övertar likvidationsbolagets samtliga skulder och förbindelser. Samtidigt övertar man samtliga tillgångar från Motor AB Trim. Genom dessa operationer behåller Bolinders Fabriks AB namnet Motor AB Trim.

Därmed går Trims saga mot sitt slut. Under årens lopp lär det ha tillverkats 5000 Trim-motorer hos Bolinder Fabriks AB. Trim har varit betydligt mer framgångsrik och konkurrenskraftig under längre tid än samtida Archimedes, Gyro och Penta och förekommit även i tävlingar utomlands. Trim är framgångsrik på tävlingsbanan ända fram till början av 1960-talet.

Tänk om.....

 

"Den Fantastiska Utombordsmotorn" TRIM hade fått leva vidare och produktionen varit kvar i Kallhäll.

TRIM 1932-1940

Ett stort tack till AnnCathrine Stigsdotter von Roth som med generositet öppnat sin privata dörr till sitt Trim-arkiv, och Bertil Sporrong (författare till ”Motor AB Trim – Trim och Triumf båtmotorer”) som hjälpt mig med skannade bilder.


Artikeln finns även publicerad i Järfälla hembygdsblad