Historien om Trim

Historien om TRIM

"Den Utomordentliga Utombordsmotorn"

                    av Anders Karpesjö

I Bolindermuseets lokaler i Kallhälls centrum finns en särskild utställningsmonter med Trim utombordsmotorer. Här finns en riktig raritet att beskåda, en helt ny fullskalig replik av en Trim utombordsmotor i trä, tillverkad av Sten-Åke Wetterström.


Hur kommer det sig att Bolinders 1932 bestämmer sig för att tillverka utombordsmotorer?

Den snart 90-årsjubilerande historien är starkt förknippad dels med tvåtakts- och utombordarexperten, utvecklaren av Trim-motorn, ingenjören Karl-Axel Skärlund (1893–1959). Och dels med omvandlingen av det gamla familjeföretaget Bolinders Mekaniska Verkstad.


Moderna utombordsmotorer har börjat komma i bruk i Sverige på 1910-talet. Archimedes AB i Mariehäll, Bromma, grundas 1907 för att exploatera Archimedesmotorn. Vid den här tiden har alla tvåcylindriga utombordare cylindrarna liggande motställda med samtidig tändning. Det innebär att båda cylindrarnas kompression måste övervinnas samtidigt. Man startar med två knoppar på svänghjulet och det krävs en hel del armkraft. Trilskas motorn blir det riktigt jobbigt.


Archimedes motor modell 1912. Världens första tvåcylindriga utombordsmotor när den lanserades. Den var konstruerad för att minska de vibrationer som tidigare encylindriga utombordare hade inneburit. 

(Bilden från Tekniska museets samling)

1914 är Karl-Axel Skärlund klar med sin ingenjörsutbildning. 1918 arbetar eller praktiserar han på Archimedes. 1919 kommer han på idén med en tvåtaktsmotor med överliggande cylindrar och tändning. Archimedes är inte intresserade så på våren 1921 har han utvecklat en egen provmotor. Den 24 juli deltar han i en utombordartävling med start vid Riddarfjärden i Stockholm och kommer på fjärde plats i sin klass. Efter tävlingen köper Egnell Ingenjörsbyrå tillverkningsrätten och lägger ut den till AB Pentaverken i Skövde. Penta tillverkar sedan tidigare inombordsmotorer och lanserar våren 1922 Penta U-2. Försäljningen går bra, 1925 säljs över 1000 exemplar.


Penta U-2 har en helt ny motorkonstruktion. Cylindrarna är gjutna i ett block och vevstakarna har vevslängarna förskjutna i 180 graders vinkel mot varandra. En tvåtaktsmotor suger in och komprimerar bränslet i den första takten, tänder bränslet och sprutar ut avgaserna i den andra takten. Penta U-2:s båda cylindrar arbetar växelvis mot varandra vilket ger jämnare gång, underlättar start och ger en något lägre ljudnivå.


Vid Pentaverken vidareutvecklar Skärlund konstruktionen och 1929 byter U-2 beteckning till U-21. Penta U-21 får gott internationellt rykte för pålitlighet, livslängd och god dragkraft genom lågvarvig propeller. I marknadsföringen kallas motorn ofta för ”djungelmotorn”. Penta U-2/U-21B/U-22 är den motorserie som tillverkas under längst tid i hela världen. I många länder blir "penta" (latin för fem) synonymt med ”utombordsmotor”.


Skärlund lämnar Penta och utvecklar nya motorer i England 1929–1932. Först ut är Sharland utombordare, en tvåcylindrig racermotor på 347 cc (sharland = anglifiering av Skärlund). Prinsen av Wales äger flera Sharland-motorer och han bidrar även till nya båtmotorer hos företaget Dunford & Elliot i Birmingham.


Tillbaka i Sverige 1932 – och nu med mångåriga erfarenheter utvecklar Skärlund en ny utombordare, baserad på egna idéer och patent. Konstruktionen provas i samarbete med dåtidens kända utbordarförare och båtbyggare, Gideon Forslund (1889–1954). Forslund vinner 1932 års tävling Mälaren Runt med Skärlunds motor. Under hösten testas flera provmotorer med gott resultat, högre hastighet med båtarna, lägre bränsleförbrukning och reducerad vikt.


Skärlund erbjuder sin nya utombordsmotor till AB Archimedes – som inte heller denna gång är intresserade. De har fortsatt att med framgång tillverka sin tvåcylindriga motställda motor. Deras marknadsandel i Sverige är stor, trots Pentaverkens succé med Skärlunds konstruktion U-21.


Bolinders Mekaniska Verkstad har 1844 startats av bröderna Jean (1813–1899) och Carl Gerhard (1818–1892) Bolinder vid Kungsholms strand vid Klara sjö i Stockholm. Mellan åren 1888–1930 verkar Carl Gerhards son Erik August (1863–1930) som företagets VD. Han moderniserar Bolinders som bland annat blir världsledande tillverkare av sågverksmaskiner samt båt- och lättviktsoljemotorer. Våren 1906 köps Kallhälls gård på 170 tunnland med bland annat det område som i dag kallas Bolinder Strand, där moderna verkstäder uppförs och produktion startar 1909. Främst tillverkas här spisar, köttkvarnar och gjutgods.


Bolinders fabrik vid

Mälaren i Kallhäll.

I slutet av 1920-talet inträffar börskraschen i New York och situationen för Bolinders blir snart ohållbar. Det samma sker med Munktells Mekaniska Verkstad i Eskilstuna. Ägarna, med Handelsbanken som huvudägare i båda företagen, driver på en omorganisation som 1932 resulterar i två nya företag: AB Bolinder-Munktell i Eskilstuna och Bolinders Fabriks AB i Kallhäll (1950 köper Volvo Bolinder-Munktell som 1973 får namnet Volvo BM, i dag heter det Volvo Construction Equipment. Volvo köpte för övrigt Pentaverken redan 1935 och bildade Volvo Penta som lever kvar än idag).


Bolinders Fabriks AB i Kallhäll har ingen del av det gamla Bolinders tyngre verkstadsproduktion – man har inte ens rätt till det gamla varumärket Bolinders, utan har fått hålla till godo med bland annat sanitetsgods och emaljerade hushållskärl.


Uppfinnaren, konstruktören av Trim-motorn Karl-Axel Skärlund. Han hade mångårig erfarenhet i Sverige och England som expert på tvåtakt och utombordare när han kontaktade nybildade Bolinders Fabriks AB. Uppmärksamheten är stor när motorn demonstreras den 13 januari 1933. Foto dagen efter i Stockholms-Tidningen och Stockholms Dagblad (AnnCathrine von Roths arkiv).

Karl-Axel Skärlund kontaktar det nystartade företaget Bolinder Fabriks AB. En vital del är det gjutna motorblocket. I Kallhällsfabriken finns ett framstående gjuteri med stor kompetens och ledig kapacitet, under ledning av Hubert Laurin (1885–1968). Man kör med reducerad arbetsstyrka, tre arbetsdagar i veckan. Hos företagsledningen med Birger Dahlérus (1891–1957) och Stellan Mörner (1892–1950) i spetsen uppstår ljuv tvåtaktsmusik Företaget köper tillverkningsrätten till Skärlunds nya utombordsmotor. Konstruktionen är redan beprövad och även framgångsrik i tävlingssammanhang. Några få prototyper tillverkas innan serieproduktionen startas, troligen för att säkerställa god kvalitet i gjuteriet. När statsminister Per Albin Hansson knappt två år senare den 26 maj 1934 inviger nya anläggningar, så har företaget fått gå upp i skift- och övertidsarbete.Produktionen är i gång!

Gjutarna Hjalmar Hedman t.v. och Henry Bergsten gjuter cylinderblock till Trim-motorer. Gjutning från trumskänk och handskopa i gjutform. Bergsten ska så småningom bli heltidspolitiker och sluta sin karriär som ordförande i Järfälla kommunfullmäktige.

Ett stort tack till AnnCathrine Stigsdotter von Roth som med generositet öppnat sin privata dörr till sitt Trim-arkiv, och Bertil Sporrong (författare till ”Motor AB Trim – Trim och Triumf båtmotorer”) som hjälpt mig med skannade bilder.


Artikeln finns även publicerad i Järfälla hembygdsblad